Integritetspolicy

Butterflysolutions Sweden AB värnar om din personliga integritet både som webbplatsbesökare och kund. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Butterflysolutions Sweden AB org.nr. 559265-4270 (butterflysolutions.se) Solskensgatan 11 754 31 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies.

När man använder webbshoppen/hemsidan samt de på hemsidan tillgängliga tjänsterna, kan det ske lagring av personuppgifter om dig. Det kommer alltid att framgå i samband med att du anger uppgifter, huruvida utlämnandet av informationen är frivillig eller är nödvändig för att genomföra den önskade handlingen.

De typer av personuppgifter, som lagras, kan t.ex. omfatta:

  • Kontaktuppgifter, bland annat namn, e-postadress, adress, telefonnummer och liknande
  • Identifikationsuppgifter
  • Köphistorik

Lagring av dina personuppgifter sker när du handlar på nätet på butterflysolutions.se, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du kommunicerar med oss samt när du använder websidans/webbshoppens övriga funktioner och tjänster.

Hur använder vi dina personuppgifter, syfte?

Uppgifterna kan användas för identifikation och att uppnå betalning eller annan fullgörelse. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register t.ex. kreditupplysningsregister. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till kronofogdemyndigheten eller domstol. Ditt personnummer kommer också att behandlas på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Uppgifterna kan användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistikändamål per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Vid eventuell omstrukturering, eller helt eller delvis försäljning av företaget, kommer ett eventuellt vidare givande i en sådan förbindelse ske i överensstämmelse med den till sin tid aktuella lagstiftningen för behandling av personuppgifter.

Det kan dessutom, under vissa omständigheter och i förhållande till lagstiftningen, vara nödvändigt att ge vidare uppgifter till rättsliga myndigheter. Vidare givandet kan dessutom äga rum om det är nödvändigt för att fastslå eller försvara juridiska anspråk.

Butterflysolutions.se för statistik över vilka områden av webbsidan/webbshoppen som våra användare besöker samt vilka produkter som användarna föredrar. Med hjälp av de lagrade uppgifterna får vi kännedom till hur användarna använder hemsidan/webbshoppen. Denna information användas till att förbättra hemsidan/webbshoppen. Vi använder dessutom data om alla våra användares navigation för att förstå hur våra användare, som en samlad grupp, använder hemsidan/webbshoppen och försöker utifrån detta göra webbsajten bättre. Vi kan inte se var du kommer från eller surfar vidare på nätet när du lämnar vår sajt. Dessutom lagrar vi information om vilka produkter våra användare, som en samlad grupp, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbsajten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Därmed gör vi vårt bästa för att säkerställa dina personuppgifters kvalitet och integritet. (Kan du kolla om det rödmarkerade stycket behövs)

När du genomför en order i webbshoppen skickas dina betalkortsuppgifter direkt till vår betalningsleverantör. Butterflysolutions har således inte tillgång till dina betalkortsuppgifter.

Vidare givande av dina personuppgifter till tredjeparter kan ske om du har gett samtycke till detta. Dessutom kan vidare givande ske om det är nödvändigt för att kunna uppfylla ett avtal som du är en del av.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad/kund hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dem. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter lagras dock så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra företagets åtaganden gentemot dig t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina rättigheter

Du har rätt till att få inblick i de personuppgifter som vi lagrar om dig, med vissa undantag som fastslagits i lagstiftningen.

Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Dessutom kan du opponera dig mot lagring och vidare behandling av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt till att korrigera dina personuppgifter eller be oss om att begränsa lagringen av dina personuppgifter.

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller telefonnummer vänligen lämna butterflysolutions.se korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@butterflysolutions.se

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Butterflysolutions Sweden AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten till att ändra denna sekretesspolicy om det sker väsentliga ändringar i lagstiftningen, nye tekniska lösningar, nya eller förbättrade tjänster eller för att förbättra hemsidan.

Återkalla samtycke

Du kan alltid återkalla eventuella samtycken som du kan ha gett t.ex. i samband med nyhetsbrev. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på info@butterflysolutions.se eller använda länken med avanmälan i de mail du får från oss.